info

Je hebt het minimaal aantal bereikt

Winkelwagen (0)

Er zijn nog geen producten in uw winkelwagen geplaatst.

Download algemene voorwaarden

  Gebruikersvoorwaarden
 
   Welkom op onze website. Leest u eerst zorgvuldig deze gebruikersvoorwaarden. Klik op de rechtermuisknop om deze tekst op te slaan of te printen.
 
  1.Algemeen
   Elk gebruik van deze website is onderworpen aan deze gebruikersvoorwaarden. Baby Plus Vanderstraeten behoudt zich het recht voor om op elk ogenblik deze gebruikersvoorwaarden te wijzigen, aan te passen of te vervangen zonder voorafgaande kennisgeving. Wanneer je inlogt of deze website gewoon bezoekt of gebruikt, aanvaardt u je de op dat ogenblik geldige gebruikersvoorwaarden. Het gebruik van deze website is volledig op eigen risico.
 
   2. Beschikbaarheid van website
   Baby Plus Vanderstraeten wijst expliciet elke aansprakelijkheid af voor de continue beschikbaarheid van de website. Daarnaast heeft Baby Plus Vanderstraeten het recht om op elk ogenblik de exploitatie en/of het onderhoud van deze website geheel of gedeeltelijk stop te zetten of de toegang tot de site te beperken, zonder voorafgaande kennisgeving.
 
   3. Gebruik van de website, de inhoud ervan en de aangeboden informatie
   De door Baby Plus Vanderstraeten gepubliceerde informatie is gratis, tenzij anders geformuleerd. Elke gebruiker mag de aangeboden informatie gebruiken en documenteren voor privédoeleinden, tenzij het gaat om afbeeldingen, foto's met een auteursrecht of elk ander recht van intellectuele eigendom. Elk ander gebruik van de informatie, in het bijzonder elke vorm van reproductie, openbaarmaking, wijziging of integratie in publicaties of advertenties is enkel toegestaan na goedkeuring van Baby Plus Vanderstraeten of de rechthebbende van de informatie. Baby Plus Vanderstraeten benadrukt dat er beschermende rechten kunnen gelden voor de inhoud en de informatie; deze beschermende rechten (in het bijzonder naam en merk) blijven altijd eigendom van Baby Plus Vanderstraeten. Alle informatie op onze website wordt zorgvuldig door Baby Plus Vanderstraeten verzameld en gecontroleerd. Baby Plus Vanderstraeten is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van onjuiste, onvolledige of niet-actuele informatie op de website en ook niet voor schade als gevolg van een verkeerde interpretatie van de geleverde informatie door de gebruiker, tenzij er sprake is van grove nalatigheid of intentioneel gedrag van Baby Plus Vanderstraeten. Baby Plus Vanderstraeten kan ook niet aansprakelijk gesteld worden voor schade die volgt uit een verkeerd gebruik van de geleverde informatie door de gebruiker.
  
4. Links/inhoud en informatie van derden
   De website kan links en verwijzingen bevatten naar webpagina's van derden. Baby Plus Vanderstraeten is niet aansprakelijk voor de inhoud op deze webpagina's. Baby Plus Vanderstraeten kan ook niet aansprakelijk gesteld worden voor de kwaliteit, de juistheid of de volledigheid van de door derden geleverde informatie.
  
5. Belangrijk bericht in verband met computervirussen
   Ook al stelt Baby Plus Vanderstraeten alles in het werk om de website te vrijwaren van virussen, toch kan Baby Plus Vanderstraeten niet garanderen dat haar website virusvrij is. De gebruiker is geadviseerd om de nodige veiligheidsmaatregelen te treffen en alle ontvangen informatie, software of documentatie scannen op virussen.
  
6. Regels voor het gebruik van wachtwoorden en verantwoording
   U bent zelf verantwoordelijk voor de beveiliging van uw accountgegevens, zoals gebruikersnaam en wachtwoord. Bovendien moet u elk misbruik vermijden van het wachtwoord dat u ontvangt voor gebruik van de website. Indien u vaststelt dat uw paswoord ongewild doorgegeven is aan onbevoegden en/of derden of dat er eventueel misbruik van iuw paswoord gemaakt kan worden, dan dient u Baby Plus Vanderstraeten hiervan onmiddellijk op de hoogte stellen. Niettegenstaande het voorgaande kan Baby Plus Vanderstraeten noch contractueel, noch gerechtelijk of volgens wettelijke theorieën die als toepasselijk zouden kunnen beschouwd worden, aansprakelijk gesteld worden voor schade die voortvloeit uit elk misbruik van wachtwoorden, tenzij er sprake is van grove nalatigheid of intentioneel gedrag van Baby Plus Vanderstraeten of een derde partij die voor Baby Plus Vanderstraeten werkt. Baby Plus Vanderstraeten behoudt zich het recht voor om op elk ogenblik en zonder aanduidbare reden de toegangsrechten van de gebruiker tot de met paswoord beveiligde zone te annuleren of te beperken door zijn gebruikersgegevens te blokkeren. 
  
7. Beperking van aansprakelijkheid
   Baby Plus Vanderstraeten kan niet aansprakelijk gesteld worden voor enige vorm (gevolg)schade zoals winstderving, annulering tengevolge van verlies van uw gegevens.
  
8. Retourrecht
   Als het product niet aan de vereisten van de klant voldoet heeft deze het recht het product binnen de 14 dagen terug te sturen. De 14 dagen gaan in vanaf het product geleverd is.
Cadeaubonnen worden niet terugbetaald, niet herladen en kunnen enkel in onze winkel of webshop gebruikt worden.
 
  
9. Toepasbare wetgeving
   Deze gebruikersvoorwaarden vallen onder de Belgische wetgeving.
 
  
Baby Plus Vanderstraeten
Brusselsesteenweg 161
1785 Merchtem
BTW BE 0465 098 073

Deze website gebruikt cookies om het bezoek te meten, we slaan geen persoonlijke gegevens op.